Administrativ ”hantverkare”

anteckningar

Vi bygger om vårt kvalitetsledningssystem och behöver hantverkare

Om oss
Vård- och omsorgsförvaltning har ansvar för all omsorg och vård som ges till helsingborgarna i deras eget hem eller i t.ex. vårdboende eller vid den daglig verksamhet för funktionsnedsatta. Vi har vårt kontor på Maria Park men våra verksamheter finns i hela kommunen.

Sedan flera år tillbaka har vård- och omsorgsförvaltningen sitt kvalitetsledningssystem KUL på intranätet. KUL står för Kvalitet, Utveckling och Ledning.

Här finns verksamhetsprocesser, rutiner, metoder och blanketter som medarbetarna använder i vardagen. Kort sagt en stor mängd viktigt material för att omsorg och vård ska ha god kvalitet till våra kunder.

Om tjänsten
I november skall allt detta material ha flyttats över från det gamla till vårt nya intranät. Som om det inte vore nog ska även alla rutiner och blanketter läggas över i enhetliga mallar som ser till att vi följer stadens grafiska profil. Ett riktigt omfattande arbete. Vi har hunnit en bra bit på väg men mycket återstår.

Kanske är du den person som skulle kunna hjälpa oss att bli färdiga till i början av november?

Vår kommunikationsenhet har tagit fram mallar och allt grundmaterial finns. Arbetet som ska göras är att lägga över redan befintlig information i de framtagna mallarna och skapa blanketter. Därefter ska materialet publiceras på intranätet. Du behöver alltså vara väl bevandrad med word och det är bra om du är bekant med webbpublicering. För övrigt kräver arbetet struktur och noggrannhet.

Villkor
Du som söker måste vara student inom högre utbildning i regionen för att kunna vara anställd som studentmedarbetare. Som studentmedarbetare blir du timanställd, lön utgår med 122 kronor i timmen plus semesterersättning. Arbetstiden anpassas utifrån ditt schema.

Ansökan
Skicka din ansökan med CV och personligt brev i pdf-format till studentjobb@helsingborg.se och skriv ” Vård- och omsorgsförvaltning” i ämnesraden. Urval och intervjuer genomförs löpande, sista ansökningsdag är dock 25 september. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kristina Olsson, på Kristina.Olsson6@helsingborg.se eller 042– 10 40 94