Anställningsvillkor

Helsingborgs stad använder SKLs avtal för sina studentmedarbetare. Enligt avtalet arbetar en studentmedarbetare i snitt 15 timmar i veckan och uppsägningstiden är en månad för båda parter. Vi understryker att det gäller i snitt 15 timmar eftersom vi vet att det för många kan se väldigt olika ut över tid. Det viktigaste är att schemat läggs tillsammans med studenten och anpassas efter schemat på utbildningen denne läser. Vissa veckor eller perioder kommer studenten således kunna arbeta mer och andra mindre. På sommaren är det tillåtet att låta studentmedarbetaren arbeta heltid om det finns ett behov, och det skrivs isådana fall ett separat avtal för sommarmånaderna om det är aktuellt.

SKL-avtalet kan du läsa i sin helhet här