Anställningsvillkor

Vad är en studentmedarbetare?

 • En studentmedarbetare är någon som studerar på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning, och som samtidigt utför ett kvalificerat arbete parallellt med – och kopplat till – dina studier.

Vem kan bli studentmedarbetare?

 • Alla som studerar på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning. Komvux- eller gymnasiala studenter kan inte bli studentmedarbetare.

Vad är det för typ av jobb jag kan söka?

 • Sedan starten 2007 har Helsingborgs stad haft studentmedarbetare på en mängd olika uppdrag och tjänster inom stadens olika förvaltningar.

Här är några exempel:

 • Kommunikatör på näringslivskontoret
 • Studentbostadssamordnare vid enheten för högre utbildning
 • Receptionist på Idrottens hus
 • Webbsamordnare vid enheten för högre utbildning
 • Koordinator för föreningen Campus vänner (campusvanner.se)
 • Extra resurs på näringslivsservice
 • Receptionist på stadsbyggnadsförvaltningen
 • Kommunvägledare på kontaktcenter
 • Projektmedarbetare vid evenemangsenheten
 • Medarbetare på turistbyrån
 • Kommunikatör på miljöförvaltningen
 • HR-assistent vid HR-avdelningen
 • Omvärldsanalytiker på näringslivskontoret

Med mycket mera.

Hur mycket kan jag arbeta?

 • Arbete sker i snitt om 15 timmar per vecka och termin (observera ”i snitt” eftersom antalet arbetade timmar kan variera från vecka till vecka beroende på ditt studieschema och arbetsplatsens behov).
 • Arbetet ska gå att kombinera med heltidsstudier, även om heltidsstudier inte är något formellt krav.

Vad får jag för lön som studentmedarbetare?

 • Lönen är individuell och differentierad beroende på uppdraget, din utbildning och tidigare erfarenhet.

Är det någonting mer jag kan behöva ha koll på?

 • Studentmedarbetaravtalet gäller mellan september – maj. Det vill säga inte under sommaren. Anställningen gäller för en termin i taget. Om du vill erbjuda studentmedarbetaren en anställning under sommaren är det anställningsvillkor enligt Allmänna bestämmelser (AB) eller annat tillämpligt avtal som ska användas.
 • Uppsägningstiden är 1 månad för båda parter.
 • Helsingborgs stad använder SKL:s avtal för sina studentmedarbetare. Om du vill läsa studentmedarbetaravtalet i sin helhet kan du göra det här: SKL-avtalet kan du läsa i sin helhet här