Jag vill anställa

Studentmedarbetare inom Helsingborgs stad

Hos oss i Helsingborgs stad kommer alla studentmedarbetare till sina respektive arbetsplatser via enheten för högre utbildning. Vi är placerade vid avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling och tillhör stadsledningsförvaltningen.

I Helsingborgs stad börjar processen att anställa en studentmedarbetare med ett behov på en arbetsplats i någon av stadens förvaltningar. I detta skede tar arbetsplatsen kontakt med oss på enheten för högre utbildning och beskriver på ett ungefär vad de är ute efter. Det kan vara för en tjänst för en längre tid, för ett specifikt projekt eller för ett kortare uppdrag på bara ett par timmar.

Projektledaren vid enheten för högre utbildning är behjälplig och svarar på frågor kring vilka utbildningsinriktningar som finns att tillgå i regionen, i hur stor omfattning det är lämpligt att schemalägga en studentmedarbetare och så vidare. Hos oss försöker vi göra det så okomplicerat som möjligt när vi rekryterar studentmedarbetare, bland annat genom att skriva enkla annonser. Det är en fördel om en annons är allmänt hållen eftersom det ökar antalet möjliga sökanden, som ju redan är begränsat eftersom annonsen riktar sig enbart till studenter. Vårt råd är att tänka brett och inte stänga ute sökanden från exempelvis en specifik utbildning redan i annonsstadiet. Vi har flera exempel på studenter som trots annorlunda studieinriktning gjort ett bra jobb och varit en stor tillgång på arbetsplatsen.

Studentmedarbetarkonceptet – ett inspirationsmaterial (broschyr)

Är du intresserad av att anställa en studentmedarbetare eller vill veta mer kontakta Emelie Esberg, tf. enhetschef, antingen via mejl: emelie.esberg@helsingborg.se eller genom att ringa 042- 10 47 62