Resestipendier

Ansökningsperioden för Vänortsstipendierna 2022 är stängd! Välkommen åter 2023.

Sista ansökningsdag är 2022-01-31

Helsingborg är vänort med Pärnu i Estland och Dubrovnik i Kroatien. Varje år har du som student möjlighet att ansöka om stipendier för en studieresa till en av dessa två städer

Vem får söka stipendiet?

Du som studerar på Campus Helsingborg och skriver din B-uppsats, examensarbete/C-uppsats under din kandidat eller master kan söka stipendierna. Tanken är att stipendiet ska möjliggöra för dig att bredda uppsatsen genom att samla in material eller studera uppsatsämnet ur perspektiv som inte hade varit möjliga på hemmaplan.

Även du som skriver ditt examensarbete i samarbete med ett företag får söka stipendiet.

 Vad ingår?
Stipendier ska användas för rese- och boendekostnader för en student eller grupp under cirka en veckas fältstudier. Summan är beräknad på flyg ToR samt boende under en vecka. Resestipendierna är på 10 000 kr per student.

 När delas det ut?
Samtliga studenter får sitt beslut i mitten av februari 2022.

Hur söker jag? 

Skriv en ansökan om max två A4 och skicka den till hanna.myrback@helsingborg.se. Ansökan ska innehålla projekttitel, projektidé, ditt namn och vilken utbildning du går samt kontaktuppgifter.  Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Akademisk relevans och kvalitet
 • Stipendiekandidatens/ernas personliga intressen och motivering till varför man vill utföra undersökningen och tilldelas stipendiet.
 • Ämnesvalets relevans för vänorten och för Helsingborg. Särskilt meriterande är jämförande studier.
 • Ansökans trovärdighet och genomförbarhet i förhållandet till den tid och de ekonomiska resurser som finns tillgängliga.

Föreslagna uppsatsämnen

 • Innovation och kommunal utveckling
 • Förändringskommunikation i kommunala förvaltningar
 • Hur har besöksnäringen i Dubrovnik/Pärnu påverkats av Corona-pandemin?
 • Hur arbetar Pärnu med järnvägsprojektet Rail Baltica (t ex planering, samarbete över gränserna eller finansiering) Vad kan vi i Helsingborg lära kopplat till HH-förbindelsen?
 • Estland har kommit långt fram i digitaliseringsfrågor. Hur märks detta i en kommun som Pärnu?
 • Hur arbetar man med hållbar turism i Dubrovnik/Pärnu?
 • Delar av Dubrovnik är på UNESCOs världsarvslista. Hur hanterar man frågor relaterade till infrastruktur eller nybyggnationer i en sådan miljö? Finns lärdomar vi kan ha nytta av i Helsingborg?
 • Hur arbetar Dubrovnik med smart city-lösningar, t ex smart parkering eller smarta bänkar med solpaneler?

Exempel på tidigare uppsatsämnen
Tidigare uppsatsämne som studerats i Dubrovnik:

 • Hur hanterar man den sociala situationen i ett samhälle fyllt av post traumatisk stress som en följd av inbördeskriget?
 • Kvantitet eller kvalitet – Hur agerar man för att öka inkomsterna från Dubrovniks turism utan att för den skull slita ned och förstöra attraktionerna?
 • Tourism Overload? Kryssningsturismens påverkan på en destination med stark historisk och kulturell profil.
 • Mobilshopping i praktiken: En jämförande studie mellan två änder med olika utvecklingsgrad av ICT-infrastruktur
 • “Detta är Dubrovnik, inte Kings Landing!”: En fallstudie om autenticitet i Dubrovnik
 • Hur kan en medelstor stad arbeta med evenemang för att locka turister och skapa en attraktiv destination?

Tidigare uppsatsämne som studerats i Pärnu:

 • Den sociala situationen i transitionsekonomier – hur påverkar ett förändrat politiskt system den enskilda individen?
 • Gammal turism möter ny – Hur skall Spaturism enligt den socialistiska modellen omvandlas till modern lyxspa eller upplevelseturism?
 • Hänger miljön med? – Hur påverkas miljön av ett dynamisk ekonomiskt klimat och nya krav.
 • Östeuropeisk retail – andrahandsmarknaden möter Prada, om hur man utplånar eller utnyttjar klyftorna i en fraktionerad ekonomi.
 • Digital upphandling i byggbranschen
 • Communicating a Destination Brand in a Post Tourism Era: Stakeholder’s Roles in the Co-Construction of the Destination Brand Image
 • Estland har kommit långt fram i digitaliseringsfrågor. Hur märks detta i ett logistiskt sammanhang där man i undersökningen även inkluderar hänsyn till miljön?
 • Digital upphandling i byggbranschen

Vid frågor kontakta Hanna Myrbäck, hanna.myrback@helsingborg.se eller 076-8717019