Resestipendier

Ansökningsperioden för 2020 är stängd!

Helsingborgs två vänorter Pärnu i Estland och Dubrovnik i Kroatien har utsetts för samarbete och utbyte av erfarenheter, och varje år har du som student möjligheten att ansöka om stipendier för en studieresa till en av dessa två städer.

Vem får söka stipendiet?

Du som studerar på Campus Helsingborg och skriver examensarbete under din kandidat eller master. Tanken är att stipendiet ska möjliggöra för dig att bredda uppsatsen genom att samla in material eller studera uppsatsämnet ur perspektiv som inte hade varit möjliga på hemmaplan.

Vad ingår?

Stipendier ska användas för rese- och boendekostnader för en student eller grupp under cirka en veckas fältstudier. Summan är beräknad på flyg ToR samt boende under en vecka. Resestipendierna är på 10 000 kr till både Pärnu och Dubrovnik per student.

När delas det ut?

Kommunfullmäktiges ordförande delar  ut stipendierna under mars 2020.

Hur söker jag? 

Skriv en ansökan om max två A4 och skicka den till emelie.esberg@helsingborg.se. Ansökan ska innehålla projekttitel, projektidé, ditt namn och vilken utbildning du går samt kontaktuppgifter.  Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Akademisk relevans och kvalitet
 • Stipendiekandidatens/ernas personliga intressen och motivering till varför man vill utföra undersökningen och tilldelas stipendiet.
 • Ämnesvalet, dess relevans för vänorten och i förlängningen för dess förbindelser med Helsingborg.
 • Ansökans trovärdighet och genomförbarhet i förhållandet till den tid och de ekonomiska resurser som finns tillgängliga.

Föreslagna uppsatsämnen

I år finns det även ett antal föreslagna ämnen som du som student kan välja att skriva om. Dessa ämnen är föreslagna av olika avdelningar inom Helsingborgs stad och väljer du något av dessa ämnen finns det möjlighet att diskutera frågeställningen med ansvarig avdelning. Dessa frågor garanterar däremot inte ett stipendie utan ansökan kommer utvärderas likt alla ansökningar, vare sig det är ett eget eller ett föreslaget ämne.

 • Innovation och kommunal utveckling
 • Förändringskommunikation i kommunala förvaltningar
 • Kommunikationsvägar- hittar vi rätt när vi tänker ”rätt”?
 • Hur arbetar Pärnu med järnvägsprojektet Rail Baltica (t ex planering, samarbete över gränserna eller finansiering) Vad kan vi i Helsingborg lära kopplat till HH-förbindelsen?
 • Estland har kommit långt fram i digitaliseringsfrågor. Hur märks detta i en kommun som Pärnu?
 • Delar av Dubrovnik är på UNESCOs världsarvslista. Hur hanterar man frågor relaterade till infrastruktur eller nybyggnationer i en sådan miljö? Finns lärdomar vi kan ha nytta av i Helsingborg?
 • Hur arbetar Dubrovnik med smart city-lösningar, t ex smart parkering eller smarta bänkar med solpaneler?

Exempel på tidigare uppsatsämnen

Några exempel på förhållanden som skulle kunna studeras i Dubrovnik:

 • Hur hanterar man den sociala situationen i ett samhälle fyllt av post traumatisk stress som en följd av inbördeskriget?
 • Kvantitet eller kvalitet – Hur agerar man för att öka inkomsterna från Dubrovniks turism utan att för den skull slita ned och förstöra attraktionerna?
 • Tourism Overload? Kryssningsturismens påverkan på en destination med stark historisk och kulturell profil.

Några exempel på förhållanden som skulle kunna studeras i Pärnu:

 • Den sociala situationen i transitionsekonomier – hur påverkar ett förändrat politiskt system den enskilda individen?
 • Gammal turism möter ny – Hur skall Spaturism enligt den socialistiska modellen omvandlas till modern lyxspa eller upplevelseturism?
 • Hänger miljön med? – Hur påverkas miljön av ett dynamisk ekonomiskt klimat och nya krav.
 • Östeuropeisk retail – andrahandsmarknaden möter Prada, om hur man utplånar eller utnyttjar klyftorna i en fraktionerad ekonomi.

Vem bedömer din ansökan?
Urvalet görs i februari av Helsingborgs stads vänortskommitté samt en bedömningsgrupp med representanter från staden, näringslivet, Campus Helsingborg och en student.

Vid frågor kontakta Emelie Esberg på emelie.esberg@helsingborg.se eller 042-10 47 62.