Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Resestipendier

Ansökningsperioden är nu öppen!

Helsingborg två vänorter Pärnu i Estland och Dubrovnik i Kroatien har utsetts för samarbete och utbyte av erfarenheter, och varje år har du som student möjligheten att ansöka om stipendier för en studieresa till en av dessa två städer.

Resestipendie-2017

Vem får söka stipendiet?

Du som studerar på Campus Helsingborg och skriver examensarbete under ditt andra eller tredje år. Tanken är att stipendiet ska möjliggöra för dig att bredda uppsatsen genom att samla in material eller studera uppsatsämnet ur perspektiv som inte hade varit möjliga på hemmaplan.

Vad ingår?

Stipendier ska användas för rese- och boendekostnader för en student eller grupp under cirka en veckas fältstudier. Summan är beräknad på flyg ToR samt boende under en vecka. Resestipendiet till Pärnu är 8 000 kronor per student och till Dubrovnik 10 000 kronor per student.

När delas det ut?

Kommunfullmäktiges ordförande delar vanligen ut stipendierna i samband med Agora-dagen på Campus den 1 mars 2017.

Hur söker jag?

Skriv en ansökan om max två A4-sidor och skicka den till sandra.jonsson3@helsingborg.se senast den 29 januari 2017. Ansökan ska innehålla projekttitel, projektidé, ditt namn och vilken utbildning du går samt kontaktuppgifter.  Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Akademisk relevans och kvalitet
 • Stipendiekandidatens/ernas personliga intressen och motivering till varför man vill utföra undersökningen och tilldelas stipendiet.
 • Ämnesvalet, dess relevans för vänorten och i förlängningen för dess förbindelser med Helsingborg.
 • Ansökans trovärdighet och genomförbarhet i förhållandet till den tid och de ekonomiska resurser som finns tillgängliga.

Exempel på tidigare uppsatsämnen

Några exempel på förhållanden som skulle kunna studeras i Dubrovnik:

 • Hur hanterar man den sociala situationen i ett samhälle fyllt av post traumatisk stress som en följd av inbördeskriget?
 • Kvantitet eller kvalitet – Hur agerar man för att öka inkomsterna från Dubrovniks turism utan att för den skull slita ned och förstöra attraktionerna?
 • Tourism Overload? Kryssningsturismens påverkan på en destination med stark historisk och kulturell profil.

Några exempel på förhållanden som skulle kunna studeras i Pärnu:

 • Den sociala situationen i transitionsekonomier – hur påverkar ett förändrat politiskt system den enskilda individen?
 • Gammal turism möter ny – Hur skall Spaturism enligt den socialistiska modellen omvandlas till modern lyxspa eller upplevelseturism?
 • Hänger miljön med? – Hur påverkas miljön av ett dynamisk ekonomiskt klimat och nya krav.
 • Östeuropeisk retail – andrahandsmarknaden möter Prada, om hur man utplånar eller utnyttjar klyftorna i en fraktionerad ekonomi.
  Vem bedömer din ansökan?
  Urvalet görs i februari av Helsingborgs stads vänortskommitté samt en bedömningsgrupp med representanter från staden, näringslivet, Campus Helsingborg och en student.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborgsstudent.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close