Studentliv

Helsingborgs stad arbetar ständigt med att utvecklas som studentstad. Arbetet görs i samverkan med studenter och studentorganisationer.

Helsingborgs stad har bostadssamordnare innan höstens terminsstart för att underlätta bostadsletande. Genom studentmedarbetarskap finns möjligheter för studenter att knyta kontakter och skaffa sig ett extra jobb inom Helsingborgs stad. Staden har även investerat i ett nytt studenthus, Helsingborgen, till studenter och studentorganisationerna. Helsingborgen har möjliggjort fler studieplatser och ökad möjlighet till etablering och utveckling av studentorganisationer. Samverkan med Campus Helsingborg – Lunds universitet och studentorganisationerna är en viktig del i vår utveckling som studentstad. Här nedan kan du bland annat läsa mer om de studentföreningar som finns i Helsingborg:

 

Helsingborgen är studenthuset i staden som är tillgängligt för alla som engagerar sig på något sätt i studentlivet, men även för dig som letar efter en studieplats. Här har du möjlighet att träffa andra studenter på vardagar mellan kl. 9-16 då dörrarna står öppna för dig som student. Utöver det hålls det såväl möten som sittningar samt restaurang och pub på Helsingborgen.

Kontakt: helsingborgen@gmail.com /

 
 

AGORA är en sektion under Samhällsvetarkåren och är till för studerande vid Institutionen för Service Management och Tjänstevetenskap samt Institutionen för Strategisk Kommunikation. För AGORA är utbildning och studenters möjlighet till att påverka studiegången viktigt och utgör därmed kärnan i verksamheten. Tillsammans med drivna studenter arbetar AGORA med studiebevakning och att kvalitetssäkra utbildningarna. För att förgylla studietiden har de även flera projekt som det går att engagera sig i eller delta på, exempelvis Novischveckor, AGORA-dagen och vårbalen. De har även flera utskott: eventutskottet, marknadsföringsutskottet, utbildningsutskottet, internationella utskottet samt näringslivsutskottet.

Kontakt: info@agorastudent.se / www.agorastudent.se

 
 

Ingenjörssektionen är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola och är till för dig som läser till högskoleingenjör, master i Energi- och miljöeffektiva byggnader samt tekniskt basår på Campus Helsingborg. Precis som de andra sektionerna inom TLTH så jobbar Ingenjörssektionen med en styrelse i spetsen vilka arbetar för att studenter ska trivas och få ut så mycket som möjligt av sin tid på Campus. Sektionen sysslar bland annat med studiebevakning för att utbildningen ska hålla högsta möjliga nivå. De har även god kontakt med näringslivet (kontakt mellan företag och studenter) och arrangerar bl.a. varje vår en stor mässa för högskoleingenjörsstudenter som heter MässING.

Kontakt: styrelsen@ingsekt.se / www.ingsekt.se

 

Modevetenskapliga studierådet är modevetarnas länk till kåren i Lund. Studierådet är som en kompletterande del mellan Kulturvetenskapliga Studentrådet och Humanistiska och Teologiska Studentkåren (HTS) med syfte att bedriva utbildningsbevakande verksamhet och stötta studenter vid programmet i Modevetenskap på Campus Helsingborg. Utöver den studiebevakande verksamheten skapar vi kontakt mellan näringslivet och kulturinstitutioner i Helsingborg och arrangerar event för att utveckla programmet och dess studenter. Genom att engagera dig i studentrådet har du som student möjlighet att påverka din utbildning, knyta kontakter och förbättra samarbetet mellan HTS och programmet på Campus Helsingborg.

Kontakt: studieradmov@gmail.com/ FB: Modevetenskapliga studierådet

 
 

Stampus är studentföreningen som erbjuder många olika aktiviteter så som rabatter hos flertalet företag, fester och utskott som studenter kan engagera sig i. Vill du som student ha riktigt roligt vid sidan av studierna, träffa nya människor och testa nya saker? Då är Stampus rätt för dig! Oavsett utbildning är studenter välkomna att vara med i föreningen. Varje torsdag håller Stampus i torsdagsrestaurang och torsdagspub på studenthuset Helsingborgen. I Stampus kan studenter engagera sig i matlag, barlag, DJ-utskott, eventutskott, Sampus IF och skidutskott. Tycker du att något saknas kan du få hjälp med att starta upp en ny projektgrupp eller ett nytt utskott.

Kontakt: info@stampus.se / www.stampus.se

 

MiH-Student är föreningen som försöker visa studenter vilka vägar de kan ta i en djungel av yrkesroller och organisationer. De ger dig som student, extra goda förutsättningar att skapa kontakter och få erfarenheter direkt från näringslivet inför din framtida karriär. MiH Student erbjuder studenter olika event, mentorskap och nätverkande med stark förankring i Helsingborgs näringsliv. Gå på events varje vecka där det bland annat bjuds på frukost, nätverkande och inspiration. Bli adept hos en erfaren person ifrån näringslivet i MiH:s mentorsprogram. På Networking övar och utvecklar studenter sina färdigheter kring mingel och bygger yrkesnätverk. Eller delta på Career Night och lär känna ett företag genom företagsbesök, interaktiva föreläsningar och workshops.

Kontakt: student@mih.m.se  / www.mih.m.se

 
 

Helsingborgs studentkör finns till för dig som vill ägna dig åt körsång och musik under studietiden. Några timmar i veckan vidgas åt att släppa allt och bara sjunga. Sjunga upp, sjunga gammalt, sjunga nytt, sjunga svårt, sjunga tills låten eller luften tar slut. Studentkören har under året konserter och uppträdanden, stora som små. Det är en häftig känsla att samla personer som alla kommer från olika delar av landet, pluggar olika saker, har olika intressen men som tillsammans åstadkommer makalösa toner – musiken binder samman människor! I kören hjälps alla åt med att hitta rätt i stämmorna, skriva ut noter och förklara musikteori för den som inte är helt med på noterna.

Kontakt: info@helsingborgsspexet.sehttp://helsingborgsstudentkor.se/

 
 

Helsingborgsspexet är en fristående studentförening från Campus Helsingborg. Varje år sätter de upp ett spex nere på Dunkers kulturhus. Spex är en form av amatörteater i Sverige och Finland med stark studentikos anknytning. Det handlar om en form av lustspel, ofta om ett historiskt eller litterärt motiv eller person, som behandlas med gladlynt respektslöshet, inte sällan med anspelningar och referenser till nutida och ibland interna händelser. En utmärkande sak med spex är att publikinflytande uppmuntras. Helsingborgsspexet är öppet för alla studenter att söka.

Kontakt: info@helsingborgsspex.se / www.helsingborgsspexet.se

 

HIC (Helsingborg International Connections) is a knowledge-sharing network for international talent and their families. Through an on-and-off platform, we create a welcoming and informative experience that supports the region’s goal of attracting and retaining international companies and other key people.

We want you to feel at home in Helsingborg. HIC events will keep you informed about living, studying and working in the city, while our community of friends and contacts will help you build a wider social group and extend your professional network. Please sign up for free as a HIC member so that we can keep you updated by newsletter!

Contact: www.hiconnections.eu

 

THINK Open Space

Är en kreativ mötesplats i Helsingborg dit alla är välkomna! Här, bland en mix av människor, får vem som helst testa sina idéer, innovationer och kunskaper! Platsen förändras ständigt med hjälp av olika aktörers kreativa initiativ, spännande föreläsningar och innovativa utställningar som är öppna för alla. Det är när människor möts som magi skapas, så kom och var en del av det! För dig som student är det en perfekt plats att studera på. Förutom att du kan köpa kaffe och fika i Mindpark’s café, finns här fritt wifi och en mängd inspiration och hjälp för dig som funderar på att starta eget företag. En perfekt plats för att mingla med Helsingborgs näringsliv!

Kontakt: www.thinkopenspace.com/